top of page

3dcoqs AB erbjuder tjänster inom arkitekturvisualisering och 3d-grafik. Bolaget startades 2021 av mig, Sanam Ebadnejad. Jag har jobbat med olika former av analog och digital bildframställning och gestaltning sedan början på 00-talet och specifikt med 3d-grafik och arkitekturvisualisering sedan 2013.

På 3dcoqs är min ambition att genom en kombination av hög teknisk kompetens och konstnärlig lyhördhet bidra till lyckade arkitekturprojekt; vore de stora eller små - nya exploateringar eller modifiering av befintliga byggnader.

3dcoqs AB har sitt säte i Stockholm men genomför uppdrag i hela Sverige och internationellt. Välkommen med din förfrågan på mejl eller telefon. Följ oss också på @3dcoqs på Instagram.

bottom of page